jesushttp://www.facebook.com/BlogKristian

Blog ini baik untuk mereka yang beragama Kristian, dan ianya hanya untuk Kristian sahaja.
Saya dapati blog kristian tersebut sesuatu yang berguna kepada semua yang beragama kristian tidak kira mereka yang dewasa ataupun remaja.

Church/Religious Organization
Strictly for Christians only ~ Hanya Untuk Kristian Sahaja ~ อย่างเคร่งครัดสำหรับคริสต์เท่านั้น ~ 厳密にはキリスト教徒のためだけ.